رفراکتومتر رومیزی مدل 2WAJ

رفراکتومتر رومیزی ABBE

 

·       ایندکس:  1.3000-1.7000

·       دقت: ±0.0002

·       بریکس: 0-95%

·       وزن:   2.6 kg

·       ابعاد: 100´200´240mm