رفرکتومتر دستی مدل MT-055

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MT-055

  • رنج BRIX از 0 تا 55 درصد
  • بدون جبران ساز دمایی
  •  رزولوشن : %1
  •  دقت : %1