رفرکتومتر دستی مدل MT-062

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MT-062

  • رنج BRIX از 28 تا 62 درصد
  • بدون جبران ساز دمایی
  •  رزولوشن : %0.2
  •  دقت : %0.2