رفرکتومتر دستی مدل MT-090

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MT-090

  • رنج BRIX از 58 تا 90 درصد ،
  • 38 تا 43 Be
  • 12 تا 27 درصد آب
  • بدون جبران ساز دمایی
  •  رزولوشن : %0.5
  •  دقت : %0.5