رفرکتومتر دستی مدل MT-098

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MT-098

  • رنج BRIX از 0 تا 80 درصد
  • بدون جبران ساز دمایی
  •  رزولوشن : %1
  •  دقت : %1