رفرکتومتر دستی مدل MT-099

دستگاه رفراکتومتر چشمی مدل MT-099

  • رنج BRIX از 0 تا 90 درصد
  • بدون جبران ساز دمایی
  •  رزولوشن : %0.5
  •  دقت : %0.5