سانتریفوژ مدل CR 7000

 سانتریفوژ 15000 دور

 تایمر 99-0 دقیقه

با قابلیت برنامه ریزی تا 10 برنامه

صفحه نمایش LCD لمسی

با امكان نصب روتور :

24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور    BRK5424
36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور  BRK5436
48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور  BRK5448
4 شاخه زاویه ثابت پی سی آر 15000 دور    BRK5494
4 شاخه 750 سی سی زاویه متغیر 4000 دور   BRK5553
24 شاخه 15 سی سی  زاویه ثابت 6000 دور BRK5324      
8 شاخه 50 سی سی  زاویه ثابت  6000 دور   BRK5308
6 شاخه 100 سی سی زاویه ثابت  6000 دور   BRK5100
و امکان نصب آدابتورهای مختلف