سانتریفیوژ مدل PRO-PRP


– 6000 
 دور
– با نمایشگر 
LED
– تایمر 99-0 دقیقه
– با امکان نصب روتور :
4 شاخه 100 سی سی  زاویه متغیر 4000 دور BRK5505
6 شاخه 50  سی سی  زاویه ثابت  6000 دور BRK 5406