سرتاس

– سرتاس 100 سی سی
– سری 9 عددی
– با رنگهای متنوع