سمپلر دیجیتال مدل dPette

رنج های:

0.5-10 میکرو لیتر

5-50 میکرولیتر

30-300 میکرولیتر

100-1000 میکرولیتر دیژیتال

قسمت اصلی قابل اتوکلاو

سه سرعته با دو روش شارژ

خطا 0.035~0.10 میکرولیتر

سیستم کنترل خطای داخلی

صفحه LCD