شوف بالن آنالوگ

شوف بالن آنالوگ 450 درجه

در حجم هاي:

100 سی سی E101

250 سي سي E102

500 سي سي E103

1000 سي سي E104

2000 سي سي E105

3000 سي سي E106

5000 سي سي E107

 

Model

Capacity

Watts

Dimensions
W × D x H(mm)

Internal
(height : mm)

Weight (Kg)

Price

E 05

50ml

60

162×256×134

45

1.2

E 101

100ml

80

162×256×134

45

1.2

E 102

250ml

150

162×256×147

60

1.3

E 103

500ml

260

192×276×162

75

1.6

Model

Capacity

Watts

Dimensions
W x D x H(mm)

Internal
(height : mm)

Weight (Kg)

Price

E 104

1000ml

380

214×298×172

85

1.9

E 105

2000ml

500

248×332×199

115

2.5

E 106

3000ml

600

274×358×205

125

3.2

E 107

5000ml

800

316×400×229

145

3.6