شوف بالن همزن دار تک خانه مدل EMA0500/CEB

  • شوف بالن تک خانه همزن دار
  • 500 سی سی
  • 450 درجه
  • ساخت کمپانی الکتروترمال انگلیس