شيكر لوله آنالوگ مدل CLASSIC

  • شيكر لوله آنالوگ 3000 دور
  • با قابلیت نصب صفحه میکروپلیت ، پلیت و لوله
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا