شیکر ارلن بالن رفت و برگشتی مدل 3006

  • شیکر ارلن بالن رفت و برگشتی آنالوگ
  • 8 کیلوگرمی
  • سرعت 20 تا 300 دور در دقیقه
  • تایمردار
  • با صفحه 3952
  • ساخت کمپانی GFL آلمان