شیکر اوربیتالی مدل SK-D3307-PRO

  • شیکر اوربیتالی دیجیتال
  • 5 کیلوگرمی
  • 10 تا 70 دور در دقیقه
  • تایمر 1199-1 دقیقه