صفحه جاي لوله برای شيكر VXR

  • صفحه جاي لوله شيكر  VXR مدل VX 11/2