قیف بوخنر

·        دارای سه قسمت است.

·        قسمت بالایی و پایینی برای شستوی آسانتر قابل جدا شدن است.

·        ساخته شده از جنس PP .

سایز ها

حجم (ml) فیلتر Ø (mm) طول (mm) منافذ Ø (mm)
40 42.5 95 1.2
70 55 113 1.1
180 70 145 2.0
280 80 165 2.0
390 90 180 2.5
810 110 210 2.5
2100 160 280 2.75
6000 240 350 3.0