لوپ مدل NSZ-606

استریو میکروسکوپ NSZ-606

مشخصات:

WF10 × , 22 mm

عدسی چشمی

0.8X ~ 5X

عدسی شیی

50X

بزرگنمایی (زوم)

Inclined 45°, Interpupillary distance:52-75mm

هد دو چشمی

φ95 Frosted glass

استیج

115mm

Working Distance

نور بالا و  پایین لامپ LED

نور

استریو میکروسکوپ NSZ-606T

مشخصات:

WF10 × , 22 mm

عدسی چشمی

0.8X ~ 5X

عدسی شیی

50X

بزرگنمایی (زوم)

Inclined 45°, Interpupillary distance:52-75mm

هد سه چشمی

φ95 Frosted glass

استیج

115mm

Working Distance

نور بالا و  پایین لامپ LED

نور