مجموعه لوازم آزمایش رزونانس اسپین

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمان

مدل U188501