مجموعه لوازم آزمایش رزونانس هسته

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمان

مدل U189021