مونوکروماتور مدرج مدل 0201004000

مونوکروماتور مدلLEOI-94

  مشخصات  

محدوده طول موج

200-800 nm

فاصله کانونی

 300 nm

دقت طول موج

   0.4 ±  نانومتر

قابلیت تکرار طول موج

 0.2 ≥  نانومتر

توری

L/mm    1200 L/mm

عرض شکاف

 mm adj. 2 ~ 00-2 mm adj ;کیفیت تصویر: mm 01/0

ابعاد

mm 210×250×370

وزن

 20   کیلوگرم

 

 شرحی از مونوکروماتور

مونوکروماتور مدلLEOI-94  نوع جدیدی از وسایل اندازه‌گیری بوده که دارای ظاهری زیبا،عملکرد با ثبات،ساختاری منطقی‌ و قیمتی پائین می‌باشد .

خطاهای مکانیکی

 

بین مهرهٔ پیچ و میله پیچ فواصلی وجود دارد، بنابراین هنگامی که جهت چرخش میله پیچ تغییر می‌کند، مهرهٔ پیچ نمی‌تواند در همان زمان جهت حرکتش را تغییر دهد و کمی‌ تأخیر دارد. این خطای مکانیکی می‌باشد؛ بنابراین ما در هنگام خواندن میزان طول موج باید این خطا را حذف کنیم. روش این است که پیچ محفظه را چرخانده و نشانگر را صفر کنید، سپس پیچ را در جهت پائین چرخانده،طول موج را به آرامی افزایش دهید، متناسب با آن مقدار طول موج را بخوانید. اگر چرخش بسیار سریع بوده و نتوانیم بخوانیم باید مراحل بالا تکرار کرده تا دوباره اسکن کنیم .

شکاف

شکاف یکی‌ از اجزای قطعی از یک اسپکترومتر ابتدایی می‌باشد. شکافها مستطیل بوده و عموماً طول آنها بسیار بیشتر از عرضشان است و بطور عمودی قرار گرفته‌اند. شکاف ورودی اندازه و توزیع نور وارد شده به مونوکروماتور را تعیین می‌کند. هنگامی که از یک منبع مونوکوروماتیک استفاده می کنیم، مونوکروماتور تصویری از شکاف ورودی را روی خروجی تشکیل می دهد. شکاف خروجی بنابراین به عنوان یک پوشاننده عمل کرده که قسمتی از تصویر که به دتکتور میرسد را تعریف می کند. شکاف های استاندارد از دو تیغه ی شکافی موازی که با هم و در جهت مخالف هم حرکت کرده تا شکاف را تغییر دهند، تشکیل شده است. زمانی که عرض متفاوت است، این دو تیغه باید کاملاً موازی با یکدیگر بوده و هیچ گونه آلودگی، خراش یا فاصله ای روی تیغه ها نباشد. بعضی از شکاف ها در عرض قابل تغییر نیستند.

علاوه بر شکاف مستطیل شکل، شکاف منحنی نیز وجود دارد که کمتر معمول می باشد.

شکاف در این وسیله مستطیل شکل بوده و بطوز مداوم از 0 تا 2 میلی متر قابل تغییر است. میکرومتر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید شکاف عریضتر و در جهت دیگر باریک تر می شود. لطفاً نگذارید عرض شکاف بیش از 2 میلی متر شود و برای عمر طولانی تر وسیله، وقتی از آن استفاده نمی کنید آن را در محدوده ی 5/0 – 1/0 میلی متر نگه دارید.

توجه:

شکاف یک قسمت بسیار مهم از این دستگاه است. باز کردن شکاف بوسیله ی کاربر مجاز نیست. اگر گرد و خاک یا آلودگی دیگری روی لبه ی شکاف وجود دارد، لطفاً آن را با استفاده از پنبه ی جاذب با الکل یا سوخت هواپیما بشویید.

برای حفاظت از شکاف، شکاف را عریض تر از 2 میلی متر نکرده و هنگامی که مورد استفاده قرار نمی گیرد، به صفر میلی متر برگردانید.

3. نصب

3.1. خارج کردن از بسته بندی و بررسی:

قبل از باز کردن جعبه ی حمل، آن را بررسی کنید تا آسیب یا نشانه ای از عدم حمل صحیح وجود نداشته باشد. اگر آسیب دیده باشد و یا درست حمل نشده باشد، به حمل کننده قبل از باز کردن جعبه اطلاع دهید.

هنگامی که جعبه باز شد، محتویات را از لحاظ آسیب بررسی کنید. هر گونه آسیب باید به حمل کننده فوراً گزارش شود. محفظه ی جعبه ی حمل را نگه دارید. محتویات را طبق لیست بسته بندی بررسی کنید.

تعداد

نام

شماره

1

مونوکروماتور

1

1

فیلتر ZJB300 ، فیلتر JB470 و نگه دارنده

2

1

مدرک انطباق

3

1

راهنمای مصرف کننده

4

1

لیست بسته بندی

5

  3.2. مکان و محیط قرارگیری دستگاه:

محیط ارجح برای این وسیله، شرایط عادی آزمایشگاه می باشد. محیط باید تمییز بوده و دما و رطوبت ثابتی داشته باشد. وسیله باید در یک سطح صاف و ثابت ( با قابلیت تحمل وزن حداقل 100 کیلوگرم) با فضای کافی در اطراف برای تهویه قرار داده شود.

3.3. نصب دستگاه:

وسیله را روی میز نور قرار داده و چهار عدد پایه ی آن را تراز کنید.

    مراقبت از آینه ها:

   اگر روی آینه های دستگاه گرد و خاک می باشد، لطفاًبا یک وسیله ی دمنده آنها را پاک کرده و به هیچ وجه آنها را دست نزده و

   از کاغذ و پارچه استفاده نکنید.

4. عملکردها:

مراحل عملکرد:

مرحله ی 1: دستگاه را در مکان مناسب قرار دهید.

مرحله ی 2: منبع نور را طوری قرار داده که نور ساطع شده بتواند از طریق شکاف ورودی به دستگاه وارد شود.

مرحله ی 3: دسته را به شکافی که می خواهید مشاهده کنید (شکاف 1 یا 2) تغییر داده و دستگیره ی چرخان را به خطوط طیفی مشخصه بچرخانید. شما می توانید خطوط طیفی را از شکاف خروجی که انتخاب کرده اید ببینید.