ميکروسکوپ سه چشمی مدل EX20-2TR

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمي EX20-2TR

مشخصات:

PL10 ×/ 20mm

عدسی چشمی Infinity

عدسی شیی  Iso Plan

10×

40×

100×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: 54mm -75mm

هد سه چشمی

Quadruple

Nosepiece

size: 140mm × 132mm, Moving range: 76mm × 50mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

N.A1.25 Koehler condenser

کندانسور

LED

نور