مگنت تفلون صلیبی

  • مگنت تفلون صلیبی اندازه: 9×25×25 ميلي متر
  • مگنت تفلون صلیبی اندازه:  8×20×20 ميلي متر