مگنت تفلون

همراه با هسته آهنربایی دايمی. 

شکل زاویه دار آن باعث شدت گرفتن تلاطم در نتیجه افزایش عمل همزدن حتی در سرعت های پایین میشود.

در اندازه هاي:

  • قطر 6 در طول 10 ميلي متر
  • قطر 7 در طول 20 ميلي متر
  • قطر 7 در طول 30 ميلي متر
  • قطر 7 در طول 40 ميلي متر
  • قطر 7 در طول 50 ميلي متر
  • قطر 7 در طول 60 ميلي متر