میکروتوم فروزن مدل MH1800

میکروتوم فروزن اتوماتیک دیجیتال

  • کریوستات با دمای 45- درجه
  • قابلیت تنظیم زمان و دما