میکروتوم مدل MH-1508

ساخت کمپانی MOSS چین

MH-1508A

  • میکروتوم با محدوده برش 1-40 μm
  • دقت برش 10 درصد
  • زاویه 15-1 درجه
  • همراه با هولدر تیغه یکبار مصرف

MH-1508R

  • میکروتوم با محدوده برش 1-40 μm
  • سخت بر
  • دقت برش 15 درصد
  • زاویه 15-1 درجه
  • همراه با هولدر تیغه یکبار مصرف