میکروسکوپ اینورت پرتابل مدل NIB-50

میکروسکوپ پرتابل اینورت بیولوژی
بزرگنمايي 400X
با عدسی های (LWD (4X,10X,40X