میکروسکوپ دو چشمی مدل CH-21BR

  • ميکروسکوپ بيولوژی دو چشمی
  • با عدسیهای شیئی Eplan (4X,10X, 40X,100X)
  • چشمی واید 20mm
  • طرح المپوس
  • ساخت کمپانی ژنوس چین