میکروسکوپ دو چشمی مقایسه ای مدل NC120A

میکروسکوپ بیولوژی مقایسه ای NC120- A

این میکروسکوپ تولید کمپانی نول چین می باشد.

مشخصات:

WF10×/18mm

عدسی چشمی

عدسی شیی

10×

40×

100×

Inclined at 30°, Interpupilary Distance 48-75mm

هد دو چشمی

Full right image, full left image, split-image comparison, superimposed mode; ± 3% magnification compensation of the right side; Magnification of relay system in the bridge 1×;

Bridge

Quadruple

Nosepiece

Double layers mechanical stage, size: 132mm × 142mm, Moving range: 75mm × 40mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

Abbe Condenser NA1.25 with Iris Diaphragm

کندانسور

6V/20W Halogen Lamp

نور