میکروسکوپ سه چشمی مدل CX40-TR

  • میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی 5 لنزه
  • عدسی های شیئی Eplan 4X,10X,20X,40X,100X
  • عدسی چشمی 22 واید اینفینتی
  • نور LED