میکروسکوپ سه چشمی مدل EX30-TR

  • میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی
  • عدسی های شیئی : Eplan 4X,10X,20X,40,100X
  • عدسی چشمی 22mm واید تلسکوپی
  • نور LED