میکروسکوپ سه چشمی مدل XSP-146T

ميكروسكوپ بيولوژي سه چشمي
با عدسیهای شیئی plan (4X,10X, 40X,100X)

چشمی واید 20mm ،

منبع نور هالوژن