میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی BK-FL4

میکروسکوپ فلورسنت 4 فیلتره  BK-FL4

این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس از کشور چین می باشد.

با منبع تغذیه دیجیتال.

مشخصات:

WF 10x/20mm

عدسی چشمی

4x

عدسی شیی    Infinity plan

10x

20x

60x

Inclined 30°, Rotatable 360°,
Interpupilary Distance: 55-75mm

هد سه چشمی

4-positions

Nosepiece

Coaxial coarse and fine

سیستم فوکوس

Stage size:190mm×140mmTravel:55mm×78mm
Coaxial Coarse and Fine Focusing Knobs

مکانیکال استیج

Abbe N.A. 1.25 (Iris Diaphragm)

کندانسور

6V/20W Halogen Lamp

نور کوهلر

Fluorescence Illuminator (UV, V, B, G)

یونیت فلورسنس

100W Mercury Bulb House

100W Mercury Bulb Power Source

Centering Objective

220V/100W Mercury Bulb 

5A Fuse 

Adaptor for Digital Camera