میکروسکوپ فلورسنت مدل CX40-FLUO

  • میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی
  • با 6 فیلتر فیش کاریو تایپ و فیلترهای UV1,G1,B1,B5,G4,V2
  • عدسی های چشمی 22mm
  • عدسی های شیئی 4،10,40،100 فلور
  • به همراه پاورسوپلای دیجیتال