میکروسکوپ متالوژی سه چشمی مدل NJC 160

میکروسکوپ متالوژی NJC 160

این میکروسکوپ تولید کمپانی نول چین می باشد.

مشخصات:

EW10×/22

عدسی چشمی

4X

عدسی شیی  infinity plan

10X

20X

40X

سه چشمی

هد میکروسکوپ

Quadruple nosepiece

Nosepiece

Size 300mm×268mm, Movement range 250mm×250mm

مکانیکال استیج

Abbe N.A. 1.25 (Iris Diaphragm)

کندانسور

Coaxial fine & coarse adjustment

سیستم فوکوس

Blue, Green, Yellow, Ground glass

فیلتر

220V /6V20W Halogen lamp

نور