میکروسکوپ يك چشمي مدل XSP-116

میکروسکوپ يك چشمي بیولوژی XSP-116 FB

ساخت کمپانی ژنوس چین

مشخصات:

WF10 × , 18 mm

عدسی چشمی

عدسی شیی

10×

40×

Inclined 45°,
rotatable 360°

هد یک چشمی

Plain stage with slide clips

Stage size: 90mmX90mm

مکانیکال استیج

Coarse Focusing  Adjustment

سیستم فوکوس

N.A.0.65 Condenser with disc diaphragm N.A.0.65

کندانسور

 220V/20W Lamp

نور

به همراه یک عدسی چشمی 15x