میکروسکوپ پلاریزان سه چشمی مدل SK POL-TR

  • میکروسکوپ پلاریزان سه چشمی
  • با نور عبوری
  • عدسی های شیئی :  Eplan 4X,10X,20X,60X
  • مکانیکال استیج
  • همراه با تیغه های کوارتز ،  גּ ، 4 /גּ