هات پليت مگنت مدل AM4

  • هات پليت مگنت 4 خانه آنالوگ
  • 15 لیتری
  • 1500 دور
  • صفحه آلومینیومی
  • قطر صفحه 15 سانتيمتر
  • 370 درجه
  • فاصله بین هر خانه 186 میلیمتر
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا