هات پليت مگنت مدل ARE

  • هات پليت مگنت آنالوگ 15 ليتري
  • 1500 دور
  • صفحه آلومینیومی
  • قطر صفحه 15 سانتيمتر
  • 370 درجه
  • ساخت کمپانی ولپ ایتالیا