هات پلیت مدل C-MAG HP7

  • حجم: 10 لیتر
  • محدوده دمایی: 500- 50 درجه سانتی گراد
  • جنس صفحه: سرامیک
  • نمایشگر: آنالوگ
  • ابعاد صفحه: 18*18 cm