هات پلیت مگنت مدل ARE-6

– هات پليت مگنت 20 ليتري
– 1500 دور
– صفحه آلومینیومی 13.5 سانتيمتر

– 370 درجه آنالوگ