همزن مغناطیسی مدل BIG SQUID White

  • 1/5 لیتري
  • 0 تا 1500 دور