همزن مغناطیسی مدل KMO2 basic

  • همزن مغناطیسی
  • 5 لیتری
  • 0 تا 1100 دور
  • صفحه 14×12 سانتیمتر