همزن مکانيکی 40 ليتری مدل DLH

  • همزن  مکانيکی 40 ليتری
  • دیجیتال
  •  50  تا 2000 دور
  •  50000mpas