هموژنایزر بافت مدل ULTRA TURAX TUBE

  • هموژنایزر بافت دیجیتال
  • 300 تا 6000 دور در دقیقه

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود ):

  • BMT-20-G : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس 25 عددی
  • BMT-20-S : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس 25 عددی
  • ST-20-DT-20 : لوله مخصوص هموژنایزر اولترا تراکس 25 عددی