پایه سمپلر

پایه سمپلر گرد

            ·         مناسب برای تمام سمپلرهای دراگون لب، با قابلیت چرخش.

            ·         قابل استفاده برای 6 سمپلر، تک کانال، 8 کانال و یا 12 کانال.