پمپ پریستالتیک مدل SP311/6

  • پمپ پریستالتیک
  • توان W 20
  • گیربکس دار
  • تا عمق 10 متر
  • موتور   24VCC  همراه با کاهش دهنده دنده