پی پت پرکن مکانیکی

پی پت پرکن مکانیکی:

      ·        با پی پت پرکن مکانیکی ویت لب انجام آزمایش با هر دو دست چپ و راست میسر است.

      ·        این وسیله قابل استفاده برای پی پت های مدرج و حبابدار از 1/0 تا 200 میلی لیتر است.

      ·        امنیت و آسانی این وسیله حتی به افراد تازه کار نیز این امکان را میدهد که اندازه گیری دقیقی داشته باشند.

      ·         فیلتر غشایی ضد آب را که وسیله را در برابر نفوذ آب محافظت میکند،میتوان به راحتی تعویض کرد.

      ·        سیستم سوپاپ این وسیله بهینه سازی شده است که موجب میشود به راحتی محلول داخل پی پت را بدون فشار اضافی بالا بکشد.

      ·        پر و خالی کردن دستگاه توسط دکمه پیپتینگ کنترل میشود، مکنده بالای  وسیله با سرعت موجب پر شدت پی پت میشود (50 میلی لیتر در کمتر از 10 ثانیه) و دمنده تخلیه موجب خالی شدن پی پت میشود.

      ·        این وسیله به طورکامل قابل اتوکلاو در دمای C °121 و فشار b 2 است.