پی پت پرکن ولومی

پی پت پر کن ولومی

      ·        قابل استفاده برای تمامی پی پت های شیشه ای و پلاستیکی.

      ·        رنگ قرمز آن برای پی پت های 25 میلی لیتری است.

      ·        حرکت آهسته چرخ عامل باعث کشیده مایع به داخل پی پت میشود.

      ·        با فشار دادن دکمه هواگیری پی پت به طوراتوماتیک  خالی میشود.