کنداکتیویمتر آنلاین مدل MINICHEM COND

  • كنداكتيويمتر آن لاين واترپروف
  • 0-200 درجه
  • دارای الکترود دما و 5m کابل